เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

มีสาขาหลายแห่งออกใบกำกับภาษีอย่างไร

ใบกำกับภาษีจะต้องมีข้อความว่า "สาขา....….." ไว้ในใบกำกับภาษีดังกล่าว

Placeholder

กลโกงสำนักงานบัญชี

แก้ไขแบบ ยื่นแบบภาษีฯและชำระภาษีฯไม่ตรงกัน

Placeholder

รายจ่ายส่วนตัวให้โดยเสน่หาหรือการกุศล

ถือเป็นรายจ่ายต้องห้าม ห้ามนำมาคำนวณภาษีเงินได้

Placeholder

เช่าซื้อออกใบกำกับภาษีตอนไหน

เว้นแต่ได้มีการรับชำระหรือได้ออกใบกำกับภาษีก่อนถึงกำหนดชำระราคาตามงวด

Placeholder

งานให้บริการออกใบกำกับภาษีตอนไหน

เว้นแต่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อน

Placeholder

ขายสินค้าออกใบกำกับภาษีตอนไหน

เว้นแต่ได้มีการกระทำดังต่อไปนี้เกิดขึ้นก่อนส่งมอบ

Placeholder

จดทะเบียนบริษัท ราคาถูก หนองแขม

ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง

Placeholder

การแต่งงบให้สรรพากรยอมรับ

ต้นทุนสูงค่าใช้จ่ายต่ำ หรือ ต้นทุนต่ำค่าใช้จ่ายสูง

Prev ...36 37 38 40 41 42 Next ...