เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ไม่จัดทำบัญชีคุมสินค้า

ปรับ 10,000 และปรับรายวันอีก 500 จนกว่าจะถูกต้อง

Placeholder

ส่งบิลซื้อบิลขายแต่ลืมส่งบิลค่าใช้จ่าย

ถึงแม้จะส่งตอนสิ้นปีทีเดียว

Placeholder

ลูกเล่นสำนักงานบัญชี

ส่งอะไรมาลงให้หมดรวมทั้งบิลที่ลงบัญชีไม่ได้

Placeholder

ลงบัญชีไม่ได้

ลงบัญชีไม่ได้ เครดิตภาษีขายไม่ได้

Placeholder

การบันทึกยอดยกมา (งบดุล)

ลงตัวเลขตามงบดุลแล้วจึงปรับปรุงยอดยกมาตามหมายเหตุ

Placeholder

ลูกค้าประจำ

ได้รับสิทธิ์ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีในราคาตามหน้าเวบ

Placeholder

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

Placeholder

ทรัพย์สินหรือซ่อมแซม

การตีความเพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม

2 3 4 Next ...