เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

รับทำบัญชีราคาถูก ขายออนไลน์ Online

เหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เอกสารไม่เกิน 5000 บิล

Placeholder

เงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน

ทั้งที่ไม่เคยให้ใครกู้ยืมเงิน ลงบัญชีผิดหรือเปล่า ??????

Placeholder

งบการเงินมีเงินฝากธนาคาร

ต้อง Control ให้ Balance กับรายได้และค่าใช้จ่าย

Placeholder

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับพนักงาน

นำค่าใช้จ่ายมาลงบัญชีได้หรือไม่ได้

Placeholder

ตัวอย่างประมาณการ

ที่ดีที่สุด

Placeholder

ค่านายหน้า

ในทางปฏิบัติต้องระบุชื่อของพนักงานขายลงในบิล

Placeholder

การจัดทำประมาณการครึ่งปีแรก

ตัวเลขจริง 6 เดือนแรก

Placeholder

ครึ่งปีแรกกำไร

โดยการสร้างรายจ่ายเท็จ

2 3 4 Next ...