เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ค่าแพลตฟอร์มออนไลน์

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากแพลตฟอร์มควรลงบัญชีอย่างไร

Placeholder

ฝากซื้อสินค้า

ห้ามนำใบกำกับภาษีซื้อเครดิตภาษีขาย

Placeholder

แต่งงบอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย

สำนักงานบัญชีทั่วทั้งประเทศใช้สำเนาบัตรคนอื่น

Placeholder

ภงด1ก ไม่สัมพันธ์กับ ภงด 91

ใส่เงินเดือนเยอะๆใส่โบนัสเยอะๆ ระวัง

Placeholder

บริษัทซื้อมือถือ iphone 14 เพื่อใช้งาน

เกินความจำเป็นเกินความเหมาะสม

Placeholder

รับทำบัญชีราคาถูก ขายออนไลน์ Online

เหมาจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เอกสารไม่เกิน 5000 บิล

Placeholder

เงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน

ทั้งที่ไม่เคยให้ใครกู้ยืมเงิน ลงบัญชีผิดหรือเปล่า ??????

Placeholder

งบการเงินมีเงินฝากธนาคาร

ต้อง Control ให้ Balance กับรายได้และค่าใช้จ่าย

2 3 4 Next ...