เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวลงบัญชีไม่ได้

เส้นทางเอกสารต่างๆไม่สัมพันธ์กัน

Placeholder

ฝากยื่นแบบภงด.1,ภงด.3

แนบสำเนาบัตรประชาชนและหนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย

Placeholder

ซื้อสินค้าจาก Shopee

ชำระผ่าน QR เท่านั้นถึงจะลงบัญชีได้

Placeholder

ค่าแพลตฟอร์มออนไลน์

ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากแพลตฟอร์มควรลงบัญชีอย่างไร

Placeholder

ฝากซื้อสินค้า

ห้ามนำใบกำกับภาษีซื้อเครดิตภาษีขาย

Placeholder

แต่งงบอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย

สำนักงานบัญชีทั่วทั้งประเทศใช้สำเนาบัตรคนอื่น

Placeholder

ภงด1ก ไม่สัมพันธ์กับ ภงด 91

ใส่เงินเดือนเยอะๆใส่โบนัสเยอะๆ ระวัง

Placeholder

บริษัทซื้อมือถือ iphone 14 เพื่อใช้งาน

เกินความจำเป็นเกินความเหมาะสม

2 3 4 Next ...