เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

การบันทึกยอดยกมา (งบดุล)

ลงตัวเลขตามงบดุลแล้วจึงปรับปรุงยอดยกมาตามหมายเหตุ

Placeholder

ลูกค้าประจำ

มีค่าบันทึกยอดยกมาและทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา

Placeholder

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

Placeholder

ทรัพย์สินหรือซ่อมแซม

การตีความเพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม

Placeholder

กด Like กด Share

การสร้าง Connection

Placeholder

ค่าใช้จ่ายเกินจริง

เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

Placeholder

งบเปล่าที่ไม่เคลื่อนไหว

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

Placeholder

รับทำบัญชีราคาถูก หนองแขม บางแค บางบอน บางขุนเทียน ภาษีเจริญ

คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน

Prev 1 2 3 5 6 7 Next ...