เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

การ Make ค่าใช้จ่าย

เงินเดือนกรรมการ+โบนัส+คอมมิชชั่น

Placeholder

เงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน

สาเหตุหลักมาจากเงินสดมีจำนวนมากไป

Placeholder

ค่าสอบบัญชีถูก

จริงๆแล้วผู้สอบเขาไม่ได้เก็บแพงอะไรหรอก

Placeholder

SME บัญชีชุดเดียว

อัตราภาษีที่ถูกกว่า

Placeholder

ยุติให้บริการ

ส่งเอกสารเกินวันที่ 10 ของทุกเดือน

Placeholder

ภาษีซื้อเครดิตภาษีขายไม่ได้

ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พักกระเช้าของขวัญ

Placeholder

ความรู้นอกตำรา

จุดขายที่ดีที่สุด

Placeholder

ค่าแรงขั้นต่ำ 2563

ประกาศใช้ 1 มกราคม 2563

Prev 1 2 3 5 6 7 Next ...