เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับพนักงาน

นำค่าใช้จ่ายมาลงบัญชีได้หรือไม่ได้

Placeholder

ตัวอย่างประมาณการ

ที่ดีที่สุด

Placeholder

ค่านายหน้า

ในทางปฏิบัติต้องระบุชื่อของพนักงานขายลงในบิล

Placeholder

การจัดทำประมาณการครึ่งปีแรก

ตัวเลขจริง 6 เดือนแรก

Placeholder

ครึ่งปีแรกกำไร

โดยการสร้างรายจ่ายเท็จ

Placeholder

คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา

เอ็นพีเอการบัญชีเปิดดำเนินการมากว่า 37 ปี

Placeholder

ซื้อจากบุคคลภายนอก

ผู้ขายหรือผู้ให้บริการไม่ออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี

Placeholder

ทำธุรกิจหลายประเภทในชื่อนิติบุคคลเดียวกัน

ประสงค์ขอให้แยกรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกัน

Prev 1 3 4 5 Next ...