เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

ลูกเล่นสำนักงานบัญชี

ส่งอะไรมาลงให้หมดรวมทั้งบิลที่ลงบัญชีไม่ได้

Placeholder

ลงบัญชีไม่ได้

ลงบัญชีไม่ได้ เครดิตภาษีขายไม่ได้

Placeholder

การบันทึกยอดยกมา (งบดุล)

ลงตัวเลขตามงบดุลแล้วจึงปรับปรุงยอดยกมาตามหมายเหตุ

Placeholder

ลูกค้าประจำ

มีค่าบันทึกยอดยกมาและทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา

Placeholder

การออกใบแทนใบกำกับภาษี ใบเพิ่มหนี้ ใบลดหนี้

สูญหาย ถูกทำลาย หรือชำรุดในสาระสำคัญ

Placeholder

ทรัพย์สินหรือซ่อมแซม

การตีความเพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม

Placeholder

กด Like กด Share

การสร้าง Connection

Placeholder

ค่าใช้จ่ายเกินจริง

เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

Prev 1 3 4 5 Next ...