เอ็นพีเอการบัญชี
Placeholder

บุญใหญ่สุดคือการภาวนา

จะไปให้ถึงบุญสูงสุดด้วยการเจริญภาวนานั้นกลับเป็นเรื่องยากที่สุด

Placeholder

ส่งเอกสารช้าโอนเงินช้า

ถอนการดูแลบัญชีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ

Placeholder

รถนายกทำไมไม่ติดไฟแดง

แม้ทรงเป็นถึงพระมหากษัตริย์แต่ก็ทรงเคารพระเบียบวินัย

Placeholder

ซื้อขาย online

ซื้อขายต้องสัมพันธ์กัน

Placeholder

การกระจายรายได้

ยิ่งหนียิ่งโดนต้อน

Placeholder

ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

ซื้อขายทำธุรกรรมผ่านธนาคาร

Placeholder

มีเงินโอนเข้าเกิน2ล้านชี้แจงไม่ได้

โดนยัดข้อหาฟอกเงินขายยาบ้าเลี่ยงภาษี

Placeholder

งบเปล่าติดต่อกัน 2 ปี

ผู้สอบงดรับสอบบัญชี

Prev ...7 8 9 11 12 13 Next ...