เอ็นพีเอการบัญชี

การสั่งสมบุญนำสุขมาให้150664


การสั่งสมบุญนำสุขมาให้150664

     การสั่งสมบุญนำสุขมาให้150664 การทำบุญผ่านสะพานบุญต่างๆ ควรโอนเข้าบัญชีวัด เพื่อความสบายใจนะครับ

     บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน ขอผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นจงปกปักรักษาธาตุขันธ์ของข้าพเจ้า  ให้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยใดๆเบียดเบียน ขอให้พบแต่ความสุขความเจริญ พบแต่กัลยาณมิตรที่ดี ทั้งทางโลกและทางธรรม             

      บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขอยกผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่พระโพธิสัตว์ พรหม เทพ เทวดา นางฟ้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายบรรพบุรุษพ่อแม่ ญาติพี่น้องครูบาอาจารย์ ที่ปกปักรักษาคุ้มครองข้าพเจ้า

      บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขอยกผลบุญ กุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่หลวงปู่ทวด หลวงปู่โต พ่อหลวง ร.5 พ่อหลวง ร.9 สมเด็จย่าหลวงปู่เทพโลกอุดร ท่านปู่ชินนะปัญจะระ หลวงปู่มั่น หลวงตามหาบัว พ่อปู่โพมินข่อง พ่อปู่โพโพอ่อง พ่อปู่บรมครูทั้ง10 สมเด็จพระเจ้าตากสิน เสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพร อากงเห้งเจีย ท้าวเวสสุวรรณ พญาครุฑ

      บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขอยกผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้นให้แก่หลวงพ่อดิเรก อาวุธปัญโญ เพื่อรักษาธาตุขันธ์ของท่าน  ให้แข็งแรงสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่มีโรคภัยใดๆ เบียดเบียน     

     บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่คุณพ่อถนัด ปฏิมาประกรณ์  นายพงษ์ศักดิ์ อารีมา พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่12/2 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์  พระภูมิเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทางเจ้าบ้านเจ้าเรือนบ้านเลขที่ 3/11 บ้านสวนศาลายา เมียรักในอดีตชาติที่คอยคุ้มครองข้าพเจ้า  เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความหลุดพ้นเพื่อภพภูมิที่ดี  โดยทั่วกันทั้งสิ้นเทอญ                  

     บุญกุศลใดที่ข้าพเจ้าเคยสร้างไว้นับแต่อดีตชาติจนถึงชาติปัจจุบัน  ข้าพเจ้าขออุทิศผลบุญกุศลทั้งหลายเหล่านั้น  ให้แก่เจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่าน  เพื่อความสุขเพื่อความเจริญเพื่อความพ้นทุกข์เพื่อความหลุดพ้นเพื่อภพภูมิที่ดี  โดยทั่วกันทั้งสิ้นเทอญ               

     ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดี  กรรมอันน่าติเตียนอันใดที่ข้าพเจ้าเคยล่วงเกิน  ด้วยความประมาท ด้วยความพลั้งเผลอ  ด้วยความโง่เขลาขาดสติปัญญา  ขอเจ้ากรรมนายเวรทุกๆท่านจงงดเว้นซึ่งโทษที่ล่วงเกินเหล่านั้น  เพื่อการสำรวมระวังซึ่งกายวาจาใจสืบต่อไป