เอ็นพีเอการบัญชี

หัตถ์ชินนะโลกาสารทพรหม


หัตถ์ชินนะโลกาสารทพรหม

     ครั้งพุทธกาล  ชนินสองพี่น้องเกิดในตระกูลที่พอกิน มีทรัพย์สินเงินทองที่พ่อแม่ทิ้งไว้มากโข พี่ชายมันรักน้องมากกว่าตัวมันเอง มันดูแลน้องชายมันอย่างกับราชา แต่น้องชายมันดื้อรั้น อวดดี อวดโอ่ ไม่มองคนที่จิตใจแต่มันมองแต่รูปกายที่ฉาบด้วยเสื้อผ้าและเครื่องประดับ พี่ชายมันเตือนทีไรก็ทะเลาะวิวาททุกครั้ง จนวันหนึ่งพี่ชายมันเองไม่รู้จะดัดสันดานอ้ายน้องมันอย่างไร จวบกับบารมีที่มันสะสมมาหนุนพอดีกัน พี่ชายมันจึงออกบวช โดยยกสมบัติให้น้องชายมันจนหมดสิ้น

     แต่แล้วการกระทำอย่างนี้มันยิ่งทำให้น้องมันไม่ได้คิด กลับยิ่งเผาผลาญสมบัติจนหมดสิ้น ทั้งกิน เที่ยว สนุกสนาน คลุกเคล้านารีไม่เลือกหน้า จนทรัพย์สินหมดไปอย่างรวดเร็ว พอมันสิ้นเงินทองก็ออกตามหาพี่มัน พอรู้ว่าพี่มันบวชก็มาอาศัยด้วยพี่มันจึงให้มันบวชเพราะเห็นว่าน้องมันคงแจ้งในทุกข์เข็ญแล้ว กับความรักที่มันมีกับน้องมันด้วย ไม่นานพี่มันก็สอนให้น้องจนได้ฌานสมาบัติ ด้วยการเพ่งกสิน

     แต่ด้วยการที่ทำอะไรตามใจมาตลอดและหวนถึงสิ่งที่เคยมีเคยได้ก็เกิดโลภ โมโทสัน ใช้ฤทธิ์ที่ได้ไปในทางหาเงิน หาคนมานับถือ แล้วอวดอ้างตนกว่าพี่ชาย มันมองพี่มันอย่างเหยียดหยามดูถูกดูแคลน พี่มันก็อภัยให้ตลอดเพราะพี่มันยังตัดซึ่งความห่วงใยอาวรณ์จากน้องมันไม่ได้ เมื่อฌานเสื่อมมันจึงรู้สิ่งที่มีที่ได้เริ่มหมดไปคนที่นับถือมันก็ห่างหายไป มันหลงในอำนาจมันหวังว่าจะเรียกคืนมาได้ด้วยความโลภ มันนั่งเพ่งอาทิตย์ให้เกิดสมาบัติเพราะมันหวังว่ามันต้องได้ มันเพ่งจนไฟธาตุแตกและตายลงที่หน้าผานั่นเอง

     พี่มันพอรู้เรื่องมันอาลัยอาวรณ์คิดถึงความผิดในตัวเองโดยไม่คิดว่ามันเป็นกรรมที่น้องมันทำขึ้นเอง มันลงโทษตัวเองด้วยสิ่งที่มันรักแต่กลับมาทำลายด้วยมือมันเอง มันนั่งเข้าสมาบัติทิ้งสังขารหวังว่าจะใช้อำนาจสมาบัติ เพื่อตามหาน้องมันแต่ด้วยสมาบัติที่มันทิ้งร่างทำให้มันเป็นอรูปพรหมหลายหมื่นปีชื่อของมันก็คือ หัตถ์ชินนะโลกาสารทพรหม  มือที่สร้างและทำลายโลกทั้งใบได้