เอ็นพีเอการบัญชี

การสร้างพระต่างจากการเช่าบูชา


การสร้างพระต่างจากการเช่าบูชา

          การสร้างพระต่างจากการเช่าบูชาอย่างไร
     กรรรมของแต่ละคนไม่เหมือนกัน1  เวลาเราดวงซวยมีเคราะห์กรรมก็อยากเข้าวัดทำบุญสร้างพระถวาย  กรรมเบาบางไปหาเช่าบูชาถวายก็จบ  กรรมหนักหน่อยจะไปหาเช่าบูชาถวายไม่ได้ต้องสร้างอย่างเดียว 
     ความปราณีตไม่เหมือนกัน1  เราอยากได้แบบไหนบอกช่างได้จนเราพอใจ  แต่เช่าบูชาจะได้แบบที่เขาสร้าง 
     ศรัทธาไม่เหมือนกัน1  เหมือนซื้อกับข้าวที่เขาตักใส่ถุงขาย  มันไม่เหมือนเราทำเองจะได้เนื้อได้น้ำได้รสชาติที่ดีกว่า
     จะสร้างหรือเช่าบูชาอานิสงส์เท่ากันแต่กำลังของบุญไม่เท่ากัน  สร้างถวายกำลังของบุญจะส่งผลในชาตินี้เลยไปต้องไปรอรับชาติหน้า  ถ้าสร้างสมเด็จองค์ปฐมยังได้อานิสงส์ไปนิพพานอย่างแน่นอน
     ทำไมการสร้างกำลังของบุญส่งผลเร็วกว่า  เหมือนสร้างบ้านถ้าสร้างด้วยไม้ด้วยสังกะสีลมพัดแรงๆก็พัง  หากสร้างด้วยอิฐด้วยปูนลมแรงแค่ไหนก็ยังไม่เสียหาย  ส่งผลเร็วในชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า