เอ็นพีเอการบัญชี

พ่อปู่ทั้งสาม


พ่อปู่ทั้งสาม

วัดใดที่ต้องการพ่อปู่ทั้งสาม (ท่านสัจจามิน พ่อปู่โพมินข่อง พ่อปู่โพโพอ่อง) ขนาด 30 นิ้วนำไปประดิษฐานที่วัดเพื่อให้ผู้มีจิตศรัทธาได้มาทำบุญกราบไหว้อันเป็นศิริมงคลแก่วัดแก่ตนเองและแก่ครอบครัว
 
ขอให้ทางวัดทำหนังสือพร้อมลงนามเจ้าอาวาสและประทับตราวัด (เพื่อป้องกันผู้แอบอ้างผู้ไม่ประสงค์ดี) แจ้งความประสงค์มายังครอบครัวปฏิมาประกรณ์ วัดใดที่ผ่านการพิจารณาแล้วทางครอบครัวปฏิมาประกรณ์จะสร้างถวายปีละ 1 ชุด โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หลายท่านที่ส่งข้อความมาขอให้กลับไปทำหนังสือแจ้งวัตถุประสงค์มานะครับ
 
1.วัดวังลาว จ.เชียงราย
2.อาศรมแดนธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร จ.ลพบุรี
3.วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี
4.วัดประทุมคณาวาส จ.สมุทรสงคราม
5.วัดภูสร้าง จ.มุกดาหาร
6.วัดวารีบรรพต จ.ระนอง
 
1.ทางวัดต้องจัดสถานที่ประดิษฐานพ่อปู่อย่างเหมาะสม
2.ทางวัดต้องเข้าร่วมพิธีเททองหล่อพ่อปู่
3.ทางวัดต้องนำรถมารับพ่อปู่ด้วยตนเอง
4.ทางวัดต้องจัดฉลองสมโภชน์พ่อปู่ทั้งสาม
 
คุณนพดล ปฏิมาประกรณ์ (คุณใหญ่)
12/2 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ (โซนบ้านเดี่ยว) ซ.1
ถ.มาเจริญ หนองแขม กรุงเทพฯ 10160
 
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
1. จังหวัดใดที่เคยสร้างถวายแล้วจะเปิดโอกาสให้จังหวัดอื่นบ้าง
2. สถานที่ประดิษฐานต้องเป็นสถานที่เปิดประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้สะดวก
3. สถานที่ตั้งอยู่ในชุมชน ชาวมอญ เขมร ไท พม่า ลาว ญวน กะเหรี่ยง จีนลาว กลุ่มชาติพันธุ์ เป็นต้น
4. มีศรัทธาต่อพระรัตนตรัยและพ่อปู่ทั้งสาม
5. ของไหว้บูชาผลไม้ 5 อย่าง มะพร้าวหางหนู กล้วยน้ำหว้า ส้ม แอปเบิ้ล ชมพู่ หมากพลูบุหรี่ พวงมาลัยดอกมะลิหรือดอกกุหลาบ