เอ็นพีเอการบัญชี

สรรพากรรีดภาษี ยูทูปเบอร์-ฟรีแลนซ์


สรรพากรรีดภาษี ยูทูปเบอร์-ฟรีแลนซ์

     สรรพากรเตรียมรีดภาษี “ร้านออนไลน์-ยูทูปเบอร์-ฟรีแลนซ์” เข้าระบบ 5 แสนคน

ขณะนี้กรมสรรพากรเตรียมแผนเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษีในปี 2564 เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายการจัดเก็บภาษีที่  2.085 ล้านล้านบาท โดยกรมจะเร่งขยายฐานการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาให้เพิ่มขึ้น เพื่อสร้างความเป็นธรรมในระบบ เนื่องจากยังมีผู้ที่ยังไม่ได้อยู่ในฐานภาษีอยู่จำนวนมาก

โดยเบื้องต้นสำรวจพบว่ามีผู้อยู่นอกระบบภาษีถึง 6 ล้านคน เช่น ฟรีแล้นซ์ ผู้ มีอิทธิพล (อินฟลูเอนเซอร์) ยูทูบเบอร์ เป็นต้น ดังนั้นในปี 2564 กรมสรรพากรจึงตั้งเป้าดึงผู้ที่อยู่นอกระบบเหล่านี้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีประมาณ 500,000 คน

“ที่ผ่านมามีผู้ร้องเรียนจำนวนมากว่า กลุ่มฟรีแล้นซ์ อินฟลูเอนเซอร์ และยูทูบเบอร์ ไม่เข้ามาสู่ระบบการเสียภาษี ดังนั้นกรมสรรพากรจึงเปิดระบบร้องเรียนขึ้นมา โดยจะเข้าไปตรวจสอบข้อมูลตามที่มีคนแจ้งมาว่าบุคคลนั้นหรือผู้ทำธุรกิจมีการเสียภาษีอย่างถูกต้องหรือไม่ โดยใช้ Data Analytics เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่มีอยู่ รวมทั้งใช้ในการตรวจสอบการยื่นแบบภาษีที่ซ้ำซ้อนด้วย  ดังนั้นจึงขอให้ผู้ที่ดำเนินธุรกิจทุกคน เข้ามาเสียภาษีให้ถูกต้อง ซึ่งรอบใหม่คือเดือนมี.ค.2564 ”