เอ็นพีเอการบัญชี

สถานที่กราบไหว้โพมินข่อง


สถานที่กราบไหว้โพมินข่อง

      สถานที่กราบไหว้โพมินข่อง โพโพอ่อง สัจจามิน ที่ครอบครัวปฏิมาประกรณ์และครอบครัวอารีมาร่วมกันสร้างถวายวัดต่างๆดังนี้
�1.วัดวังลาว จ.เชียงราย
�2.อาศรมแดนธรรมหลวงปู่เทพโลกอุดร จ.ลพบุรี
�3.วัดใหญ่นครชุมน์ จ.ราชบุรี
�4.วัดประทุมคณาวาส จ.สมุทรสงคราม ส่งมอบที่วัดเพชรสมุทร จ.สมุทรสาคร
�5.วัดภูพระธาตุ (วัดซับตะเคียน) จ.เพชรบูรณ์
�6.วัดวารีบรรพต จ.ระนอง