เอ็นพีเอการบัญชี

พระพุทธมารดาสมเด็จย่า,พ่อปู่ทั้งสาม


พระพุทธมารดาสมเด็จย่า,พ่อปู่ทั้งสาม

   

#เหรียญสมเด็จย่า,พ่อปู่ทั้งสาม
#ด้านหนึงของเหรียญ สมเด็จย่าพระพุทธมารดาของพระศรีอริยเมตไตรย์ในกาลข้างหน้า
 
#อีกด้านหนึ่งของเหรียญ ท่านสัจจามินหรือพระศรีอริยเมตไตรย์ครั้งเกิดที่พม่าจะลงมาประสูติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปป์นี้ พร้อมพ่อปู่โพมินข่องอัครสาวกเบื้องซ้าย พ่อปู่โพโพอ่องอัครสาวกเบื้องขวา
 
#วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญมุทิตาจิต กฐิน งานบุญต่างๆของวัดซับตะเคียน (ภูพระธาตุ) จ.เพชรบูรณ์ ผ่านครอบครัวปฏิมาประกรณ์
 
เหรียญเงินและเหรียญลงยาสร้างตามจำนวนการจอง
ร่วมบุญสร้าง 500 รับเหรียญทองแดง 1 เหรียญ
ร่วมบุญสร้าง 1,000 รับเหรียญทองแดง 3 เหรียญ
ร่วมบุญสร้าง 2,000 รับเหรียญเงิน 1 เหรียญ
ร่วมบุญสร้าง 3,000 รับเหรียญลงยา 1 เหรียญ
 
1.คุณนพดล ปฏิมาประกรณ์ 5000 บาท (เงิน1,ลงยา1)
2.คุณนันทรัตน์ ปฏิมาประกรณ์ 5000 บาท (เงิน1,ลงยา1)
3.คุณพิมพ์ณิชามน อ่วมถนอม 2000 บาท (เงิน1)
4.คุณขวัญชัย พูนพนิช 2000 บาท (เงิน1)
5.คุณสุชิน ใจอ่อน 3000 บาท (ลงยา1)
6.คุณนวลนภา ภัสสรารัตน์ 1000 บาท
7.คุณบุษฎี จิรกุลพัฒนา และครอบครัว 1000 บาท
8.คุณปภาภัทร ชมชื่น 2000 บาท (เงิน)
 
#โมทนาสาธุ ขอให้มีความสุขความเจริญรวยๆเฮงๆทั้งทางโลกและทางธรรม สาธุ สาธุ สาธุ