เอ็นพีเอการบัญชี

พระพุทธมารดาสมเด็จย่า,พ่อปู่ทั้งสาม


พระพุทธมารดาสมเด็จย่า,พ่อปู่ทั้งสาม

     แบบร่างเหรียญ2ด้าน
     ครอบครัวปฏิมาประกรณ์ดำเนินการจัดสร้างเหรียญ2ด้าน  พระพุทธมารดาสมเด็จย่าและพ่อปู่ทั้งสาม ขนาด 3.8 ซม.
     ด้านหนึงของเหรียญ  พระนางสิริมหามายาซึ่งปวารนาตนขอให้เกิดเป็นพระพุทธมารดาของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ในภัทรกัปป์นี้  และจะมาเกิดเป็นพระพุทธมารดาของพระศรีอริยเมตไตรย์  
     อีกด้านหนึ่งของเหรียญ  ท่านสัจจามินหรือพระศรีอริยเมตไตรย์ครั้งเกิดที่พม่าจะลงมาประสูติตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปป์นี้  พร้อมพ่อปู่โพมินข่องอัครสาวกเบื้องซ้ายผู้มากด้วยฤทธิ์ พ่อปู่โพโพอ่องอัครสาวกเบื้องขวาผู้มากด้วยปัญญา จำนวนการสร้างเหรียญทองแดง 1,000 เหรียญ  เหรียญเงิน,เหรียญลงยาสร้างตามจำนวนการจอง
     วัตถุประสงค์ในการจัดสร้าง  เพื่อเป็นที่ระลึกสำหรับผู้ร่วมบุญมุทิตาจิต กฐิน งานบุญต่างๆของวัดซับตะเคียน (ภูพระธาตุ) ผ่านครอบครัวปฏิมาประกรณ์ 
     ร่วมบุญสร้าง 500 รับเหรียญทองแดง 1 องค์
     ร่วมบุญสร้าง 1,000 รับเหรียญทองแดง 3 องค์
     ร่วมบุญสร้าง 2,000 รับเหรียญเงิน 1 องค์
     ร่วมบุญสร้าง 3,000 รับเหรียญลงยา 1 องค์

     รายชื่อผู้ร่วมบุญ
1.คุณนพดล ปฏิมาประกรณ์ เงิน 1 ลงยา 1 องค์
2.คุณนันทรัตน์ ปฏิมาประกรณ์ เงิน 1 ลงยา 1 องค์
3.คุณพิมพ์ณิชามน อ่วมถนอม เงิน 1 องค์
4.คุณขวัญชัย พูนพนิช เงิน 1 องค์
5.คุณสุชิน ใจอ่อน ลงยา 1 องค์