เอ็นพีเอการบัญชี

19-22,10-13 หยุด


19-22,10-13 หยุด

     19-22/11/2563  10-13/12/2563 หยุดยาว 
     ครม.เคาะแล้ว!!! วันหยุดยาว 4 วัน 2 ช่วง ในวันที่ 19-22 พฤศจิกายน และ 10-13 ธันวาคม 2563 เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ