เอ็นพีเอการบัญชี

คำสั่งลัด keyboard


คำสั่งลัด keyboard

แอดมีคีย์ลัดที่หลายท่านไม่เคยรู้ หรือลืมไปแล้ว 
มาแบ่งปันครับ 

การกดแป้นพิมพ์คีย์บอร์ด
 Ctrl + a - เลือกทุกอย่าง
 Ctrl + B - ตัวหนา
 Ctrl + c - คัดลอก
 Ctrl + d - เติม
 Ctrl + f - ค้นหา
 Ctrl + G - อ้วน
 Ctrl + h - แทนที่
 Ctrl + I - ตัวเอียง
 Ctrl + k - แทรกลิงก์ไฮเปอร์เท็กซ์
 Ctrl + n - ตู้เก็บเอกสารใหม่
 Ctrl + o - เปิด
 Ctrl + P - พิมพ์
 Ctrl + r - ไม่มีอะไรด้านขวา
 Ctrl + s - บันทึก
 Ctrl + u - ขีดเส้นใต้
 Ctrl + V - Coller
 Ctrl w - ปิด
 Ctrl + x - ตัด
 Ctrl + y - ทำซ้ำ
 Ctrl + z - ยกเลิก
 F1 - ผู้ช่วย
 F2 - Édition
 F3 - วางชื่อ
 F4 - ทำซ้ำการกระทำล่าสุด
 F4 - เมื่อเข้าสู่สูตรให้สลับระหว่างการอ้างอิงแบบสัมบูรณ์ / การอ้างอิงแบบสัมพัทธ์
 F5 - ข้ามไป
 F6 - บานหน้าต่างถัดไป
 F7 - ตรวจสอบการสะกด
 F8 - การขยายตัวของแฟชั่น
 F9 - คำนวณการยึดประสานใหม่ทั้งหมด
 F10 - เปิดใช้งาน Menubar
 F11 - กราฟิกใหม่
 F12 - บันทึกใต้
 Ctrl +: - แทรกเวลาปัจจุบัน
 Ctrl +;  - ใส่วันที่ปัจจุบัน
 Ctrl + "- คัดลอกค่าของเซลล์ด้านบน
 Ctrl + -copy สูตรจากเซลล์ด้านบน
 อัปเดต - การปรับความล่าช้าสำหรับฟังก์ชั่นเพิ่มเติมในเมนู excel
 Shift + F1 - มันคืออะไร
 Shift + f2 - แก้ไขความคิดเห็นของเซลล์
 Shift + F3 - Coller la fonction และสูตร
 Shift + F4 - Rechercher Suivant
 Shift + F5 - ค้นหา
 อัปเดต + f6 - แผงก่อนหน้า
 Shift + f8 - เพิ่มไปยังส่วนที่เลือก
 Shift + F9 - คำนวณแผ่นงานที่ใช้งานอยู่
 Shift + f10 - แสดงเมนูตามบริบท
 Shift + f11 - แผ่นการคำนวณใหม่
 Shift + f12 - บันทึก
 Ctrl + f3 - กำหนดชื่อ
 Ctrl + f4 - ปิด
 Ctrl + F5 - XL ขนาดของหน้าต่างการคืนค่า
 Ctrl + F6 - หน้าต่างของแฟ้มประสานต่อไปนี้
 Maj + Ctrl + F6 - ภาษาฝรั่งเศสเริ่มต้น
 Ctrl + f7 - ย้ายหน้าต่าง
 Ctrl + f8 - หน้าต่างปรับขนาด
 Ctrl + f9 - ย่อแฟ้มประสาน
 Ctrl + f10 - หน้าต่างขยายใหญ่สุดหรือเรียกคืน
 Ctrl + F11 - แทรกใบไม้แมโคร 4.0
 Ctrl + f1 - เปิดไฟล์
 Alt + F1 - แทรกแผนภูมิ
 Alt + F2 - บันทึกใต้
 Alt + F4 - ออก
 Alt + f8 - กล่องโต้ตอบแมโคร
 Alt + F11 - ตัวแก้ไข Visual Basic
 Ctrl + shift + F3 - สร้างชื่อโดยใช้ชื่อของป้ายชื่อบรรทัดและคอลัมน์
 Ctrl + update + f6 - หน้าต่างก่อนหน้า
 Ctrl + update + F12 - พิมพ์
 Alt + update + f1 - แผ่นการคำนวณใหม่
 Alt + update + F2 - บันทึก
 Alt + = - บันทึกอัตโนมัติ
 Ctrl + `- Valeur de basculement / affichage de la formule
 Ctrl + Shift + A - Insérez les noms d'arguments และสูตร
 Alt + Arrow down - รายการแสดงผลอัตโนมัติ
 Alt + กล่องโต้ตอบรูปแบบ
 Ctrl + shift + ~ - รูปแบบทั่วไป
 Ctrl + Shift +!  - รูปแบบจุลภาค
 Ctrl + shift + @ - รูปแบบเวลา
 Ctrl + shift + # - รูปแบบวันที่
 Ctrl + shift + $ - รูปแบบคำขวัญ
 Ctrl + shift +% - รูปแบบเปอร์เซ็นต์
 Ctrl + shift + ^ - รูปแบบเอ็กซ์โปเนนเชียล
 Ctrl + shift + & - วางขอบของรูปร่างรอบ ๆ เซลล์ที่เลือก
 Ctrl + update + _ - ลบขอบของรูปร่าง
 Ctrl + shift + * - เลือกภูมิภาคปัจจุบัน
 Ctrl ++ - แทรก
 Ctrl + - - ลบ
 Ctrl + รูปแบบ 1 ของกล่องโต้ตอบของเซลล์
 Ctrl + 2 - ตัวหนา
 Ctrl + 3 - อิตาลิค
 Ctrl + 4 ขีดเส้นใต้
 Ctrl + 5 - Strikethrough
 Ctrl + 6- แสดง / ซ่อนวัตถุ
 Ctrl + 7-show / hide แถบเครื่องมือมาตรฐาน
 Ctrl + 8 - สลับสัญลักษณ์เค้าร่าง
 Ctrl + 9- ซ่อนบรรทัด
 Ctrl + 0- ซ่อนคอลัมน์
 Ctrl + shift + (- แสดงบรรทัด
 Ctrl + update +) - แสดงคอลัมน์
 Alt ou F10 - เมนู Activer le
 Ctrl + แท็บ - ในแถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือถัดไป
 Shift + CTRL + แท็บ - ในแถบเครื่องมือ: แถบเครื่องมือก่อนหน้า
 Ctrl + แท็บ - ในเครื่องผูก: เปิดตู้เก็บเอกสารถัดไป
 Shift + CTRL + แท็บ - ในตู้เก็บเอกสาร: เปิดใช้งานตู้ก่อนหน้า
 แท็บ - เครื่องมือต่อไปนี้
 Shift + tab - เครื่องมือก่อนหน้า
 เข้ามา - ทำการสั่งซื้อ
 Shift + Ctrl + F - แสดงรายการนโยบายตำรวจ
 Shift + CTRL + F + f - แท็บแบบอักษรของกล่องโต้ตอบแบบอักษร
 อัปเดต + CTRL + p - ขนาดรายการแบบหล่นลง
 ศูนย์อ้างอิงการอ้างอิงของศูนย์