เอ็นพีเอการบัญชี

การคำนวณกำไรสุทธิ


การคำนวณกำไรสุทธิ

     กรมสรรพากรจัดสัมมนาฟรีหัวข้อ"การคำนวณกำไรสุทธิ"  (การรับรู้รายได้และรายจ่ายทางบัญชี) ระหว่างวันที่ 24 -26 มิถุนายน 2562  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html  ส่วนประชาสัมพันธ์ กรมสรรพากร