เอ็นพีเอการบัญชี

การสู้เวทนาจะทำให้จิตเห็นธรรมง่าย


การสู้เวทนาจะทำให้จิตเห็นธรรมง่าย

     "การสู้เวทนา" จะทำให้ "จิต" เห็นธรรมง่าย ถ้าหากจะสู้กันจริง ๆ จ้ง ๆเชื่อมั่นว่าคนนั้นไม่ถึง 7 วันจะต้องเห็นในจิตในใจของตน คือ เราสู้เอาชีวิตเป็นประกัน มันจะปวดขนาดหนก็ปวดไป จ:ไม่ยอมขยับเขยื้อน เรานั่งอยู่ขาใด มือใดท่ใด เราจะนั่งอยู่อย่างนั้น เวลามันจวนจะตายจริง ๆ มันเจ็บมันปวดนั้น เวทนาใหญ่เกิดขึ้น มันเจ็บปวดรวคร้าวอย่างที่บอกไม่ถูก เหมือนนั่งอยู่ในกองไฟ หรือเหมือนเอาหลาวมขึ้น ไปบนอากาศ แล้วนั่งอยู่บนปลายแหลน ปลายหลาว ถ้าหากจิต "ไม่รวม" ให่ใจไม่เป็นธรรม มันก็ทำท่าจะตายถ่ายเดียว คนที่ใจไม่เด็ด ไม่ยมเสียสละวิต มันก็อยู่ไม่ใด้ จะต้องลุกต้องหนี ต้องเปลี่ยนอิริยาบถ
     "อิริยาบถ" นี้ปิดปัง "ทุกข์" เอาไว้ไม่ให้เราเห็นชัดเจน ถ้าเราสู้ทนเอา เรานั่งก็ท่านี้แหละ พิจารณาดู "ตามเป็นจริง" ของมัน "กาย" นี้มัน "ไม่ทราบอะไร" ตายเอาไปเผาไฟ ฝังดิน มันก็ไม่เห็นบ่น หาก "จิต" ไม่รู้ไม่เห็นตามเป็นจริงเมื่อไร ตายก็ให้มันตายไป ถ้าหาก "มันไม่ตาย" "สิ่งที่เหนือตาย" คืออะไร เราจะทราบ "สิ่งใดมันตายไปก็ให้มันตายไป" "สิ่งใดที่มันเหลืออยู่" เราจะเอา "อันนั้น" แหละ "เป็นตัวของเรา" "เป็นของของเรา"
     นี่..."นักสู้" ต้องสู้แบบนั้น เวลาต่อสู้กันจริงจัง ระยะนั้นแหละ "ธรรมอัศจรรย์" จะเกิดขึ้น ถ้าเราต่อสู้ได้ เราจะทราบเรื่องของจิตของใจว่าเป็นอย่างไร "ความอัศจรรย์' ที่ไม่เคยเห็น เคยเป็นมาก่อ มันปรากฏขึ้น มีความยิ้มแย้มแจ่มใส่ มีความสว่างไสว โล่งอกโล่งใจ เมือเวลามันจะตายจริงจังมันก็แบบนี้แหละ ถ้าเรา "สู้มันได้" เรา "เข้าใจ" "ตามเป็นจริง" "เวทนา" หน้าไหนมันจะเกิดขึ้นเมื่อไร "จิตใจ" ของเราจะ "ไม่ลุ่มหลง" อีก (กลางคืนสว่างยิงกว่ากลางวัน)
     ขอทุกท่านจงพากเพียร กระทำบำเพ็ญ ติดต่อกัน ไปเรือย ๆ ไม่ให้หยุด ไม่ให้ถอย จนให้เนประจักษ์ในตัวของตัวว่า "จิตทีละขันธ์ได้" "ถอนได้" "ไม่ติดไม่ข้องกับขันธ์" นั้นบรมสุขอย่างไร....
พระอาจารย์สิงห์ทอง ธัมมวโร
วัดป่าแก้วบ้านชุมพล อ.สว่างแคนดิน จ.สกลนคร..