เอ็นพีเอการบัญชี

หลวงพ่อดิเรก พระผู้มีพลังจิตแก่กล้า


หลวงพ่อดิเรก พระผู้มีพลังจิตแก่กล้า

     หลวงพ่อดิเรก พระอริยเจ้าแห่งภูพระธาตุ อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ พระผู้มีพลังจิตแก่กล้า  ท่านเกิดวันที่ 5 สิงหาคม 2494 อายุ 70 ปี 45 พรรษา ท่านได้รับสมณศักดิ์ "พระครูภาวนาพัชรโพธิ วิ." เป็นพระสายวิปัสนากรรมฐาน 
     ท่านเป็นศิษย์หลวงปู่เขียน ธมฺรกฺขิโต วัดสำนักขุนเณร ต.สำนักขุนเณร อ.บางมูลนาก จ.พิจิตร โดยทางญาณวิถี ท่านบรรลุธรรมขั้นสูงสุดเป็นพระอรหันต์เมื่อ ปี 2553 จากคำบอกกล่าวศิษย์เอกของท่าน (ผิดพลาดเรื่องปีพศ.อย่างไรขออภัยมา ณ ที่นี้ครับ)