เอ็นพีเอการบัญชี

ยืนยันบัญชีผู้ใช้ New E-FILING


ยืนยันบัญชีผู้ใช้ New E-FILING

     กรมสรรพากรได้มีการปรับปรุงระบบการยื่นแบบภาษีต่างๆ เป็น New E-Filing   ผู้ประกอบการต้องเข้าไปยืนยันบัญชีผู้ใช้งานก่อนถึงจะยื่นแบบภาษีต่างๆได้  ตั้งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป  

     ขั้นตอนการยื่นแบบและชำระภาษีออนไลน์
1
. ไปที่หน้า https://efiling.rd.go.th/rd-efiling-web/login
2. เข้าสู่ระบบ ด้วย username & password ของเดิม
4. คลิก ดำเนินการทันที
5. ระบุอีเมล แล้วคลิก ขอรหัส
6. รหัส OTP ถูกจัดส่งไปที่อีเมลที่ลงทะเบียนไว้
7. กรอกรหัส OTP ตามที่ได้รับในอีเมล
8. สร้างรหัสผ่านใหม่ แล้วคลิก สร้างหมายเลขผู้ใช้
9. ระบบแจ้งเตือนผลการยืนยันบัญชีผู้ใช้งาน

     ประโยชน์ที่ได้รับ
1. Save การกรอกแบบเพื่อดำเนินการในภายหลัง
2. ยื่นแบบได้ทุกประเภทรวมทั้งยื่นเลยกำหนด
3. รองรับ Brower ที่หลากหลาย
4. พิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทันที
5. แจ้งผลการยื่นแบบและชำระภาษีไปทางอีเมลที่ลงทะเบียนไว้ เป็นต้น