เอ็นพีเอการบัญชี

บุญอย่างหยาบ


บุญอย่างหยาบ

“บุญละเอียดกับบุญหยาบแบบไหนได้บุญมากกว่า”

คำถาม: กราบนมัสการค่ะ อยากเรียนถามพระอาจารย์ว่าบุญละเอียด กับบุญหยาบ ทำบุญแบบไหนได้บุญมากกว่ากันคะ

พระอาจารย์: อ๋อ บุญละเอียดมันได้มากกว่า บุญละเอียดมันเป็นบุญที่ให้ความสุขมากกว่า แต่มันก็ต้องผ่านบุญหยาบก่อน มันมี ๓ ขั้น บุญที่เกิดจากการทำทาน ซึ่งเป็นส่วนหยาบกว่าบุญที่เกิดจากการรักษาศีล บุญที่เกิดจากการรักษาศีลก็จะหยาบกว่าบุญที่เกิดจากการนั่งสมาธิ บุญที่เกิดจากการเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลสได้ เป็นบุญที่ละเอียดที่สุดให้ความสุขมากที่สุด แต่ก็ต้องอาศัยบุญขั้นหยาบพาขึ้นไปสู่บุญขั้นละเอียด ไม่ใช่จะข้ามกระโดดข้ามไปทำบุญที่ละเอียดทันที โดยที่ไม่สามารถทำบุญที่หยาบได้ ถ้าบุญที่หยาบยังทำไม่ได้จะไปทำบุญที่ละเอียดกว่าได้ยังไง เพราะความยากง่ายมันก็ต่างกันด้วย บุญที่หยาบกว่ามันก็ทำง่ายกว่าบุญที่ละเอียดกว่า ทำบุญทำทานนี้มันง่ายกว่าการรักษาศีล การรักษาศีลง่ายกว่าการนั่งสมาธิ การนั่งสมาธิก็ง่ายกว่าการเจริญปัญญาเพื่อละกิเลส

#พระจุลนายก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต 
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี
รายการตอบปัญหาธรรม คุณหมอวีระพันธ์ สุวรรณนามัย (Dr. V Channel) 
ครั้งที่ ๑๔ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔