เอ็นพีเอการบัญชี

ลักษณะของเปรต


ลักษณะของเปรต

“พวกเปรต
เวลามีชีวิตอยู่ 
ไม่ชอบทำบุญ ชอบทำบาปโลภมาก 
ถ้ามาวัดก็เอาของมานิดหนึ่ง
แต่ขากลับนี้ เอาของเต็มปิ่นโตกลับไป
อย่างนี้ลักษณะของพวกเปรต“ 

#คติธรรม
#พระจุลนายก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต