เอ็นพีเอการบัญชี

ธรรมข้อใดสำคัญที่สุด


ธรรมข้อใดสำคัญที่สุด

“ธรรมข้อใดสำคัญที่สุด”

คำถาม: ธรรมข้อใดสำคัญที่สุดครับ เพราะตัวผมเองรู้สึกว่า ธรรมะของพระพุทธเจ้าหลากหลายมากครับ มีธรรมหมวดต่างๆ เยอะแยะไปหมด ผมก็อยากจะกราบเรียนถามพระอาจารย์ครับว่า ธรรมข้อใดของศาสนาเราที่พระอาจารย์คิดว่าสำคัญมากที่สุดครับผม

ท่านพระอาจารย์สุชาติ: ตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้ ก็ทรงตรัสว่าธรรมที่สำคัญที่สุดก็คือสติ เพราะถ้าขาดสติแล้วจะไม่สามารถทำอะไรให้เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ ทรงเปรียบเทียบสติว่าเป็นเหมือนกับรอยเท้าช้าง ที่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหลายในป่า สัตว์ทุกชนิดนี้ รอยเท้าของสัตว์ทุกชนิดนี้จะเล็กกว่ารอยเท้าช้าง ความสำคัญของสติก็คือ ถ้าไม่มีสติแล้ว จะไม่สามารถเจริญธรรมชนิดต่างๆ ได้นั่นเอง ตัวอย่างของการไม่มีสติก็คือคนตาย คนตายไม่มีสติ คนนอนหลับก็ไม่มีสติ คนบ้าก็ไม่มีสติ คนเมาสุราก็ไม่มีสติ ที่จะทำอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอัน เป็นคุณเป็นประโยชน์ได้ นี่แหละคือธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สำคัญที่สุดในบรรดาธรรมทั้งหลาย จำเป็นจะต้องมีสติเป็นผู้นำหน้า ธรรมทั้งหลายถึงจะปรากฏขึ้นมาได้ ไม่ว่าจะเป็นการทำทาน ไม่ว่าจะเป็นการรักษาศีล ไม่ว่าจะเป็นการนั่งสมาธิ การเจริญปัญญา จำเป็นจะต้องมีสติคอยควบคุมบังคับจิต ให้กระทำหน้าที่ต่างๆเหล่านี้ ถ้าไม่มีสติแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมบังคับให้รักษาศีล ให้ทำบุญทำทาน ให้นั่งสมาธิ ให้เจริญปัญญาได้นั่นเอง

ตอบปัญหาธรรม
วันที่ ๑๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

#พระจุลนายก พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต
วัดญาณสังวรารามฯ จังหวัดชลบุรี