เอ็นพีเอการบัญชี

ปล่อยวางสิ่งนั้นออกจากใจ


ปล่อยวางสิ่งนั้นออกจากใจ

ปล่อยวางออกจากมือ ไม่เบาเท่า...
ปล่อยวางสิ่งนั้นออกจากใจ