เอ็นพีเอการบัญชี

การสร้างทานน้ำใจสำคัญกว่าวัตถุ


การสร้างทานน้ำใจสำคัญกว่าวัตถุ

เรื่อง​ "การสร้างทานบารมี​ น้ำใจสำคัญกว่าวัตถุ"

(คติธรรม​ หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน)​
(เทศน์อบรมฆราวาส ณ วัดป่าบ้านตาด)​่
(เมื่อวันที่ ๒๒ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๑๙)​

#การทำบุญ_ไม่จำเป็นต้องมีเงินทอง
#ข้าวของตั้งแสนตั้งล้านมาทำ 
#เราทำด้วยน้ำใจ_เรามีมากน้อย
#ทำตามกำลังศรัทธาความสามารถของเรา 

เช่น ให้ทาน เรามีอะไรเราก็ให้ทาน น้ำใจเป็นสำคัญมาก วัตถุเป็นเครื่องประกอบ ถ้าวัตถุของเราไม่ดีไม่เยี่ยมสมใจที่อยากมี เอ๊า เรามีอะไรก็ให้ทานอันนั้น ด้วยน้ำใจที่รักบุญรักทาน ก็ได้บุญมากเช่นเดียวกัน ข้อสำคัญอยู่ที่น้ำใจ เอ้า วัตถุดีด้วย น้ำใจดีด้วย ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นไปอีกและภาวนาพุทฺโธ ธมฺโม สงฺโฆ อย่าละอย่าวาง อยู่ที่ไหนก็นึกพุทโธ ถึงองค์ศาสดาได้ ผลที่ปรากฏขึ้นมา​ ก็คือ​ ความรู้ได้แก่ใจของเรานี้เด่นดวง