เอ็นพีเอการบัญชี

ทางธรรม


ทางธรรม

“ถ้าเราเลือกมาทางธรรม
ยอมทุกข์ยากลำบากกับการบำเพ็ญ
มาทำลายตัณหาความอยากให้หมดไปจากใจ
แล้วเราจะพบความสุขไปตลอดไม่มีที่สิ้นสุด “ 

#คติธรรม 

#พระจุลนายก
พระอาจารย์สุชาติ อภิชาโต