เอ็นพีเอการบัญชี

การภาวนาพุทโธ


การภาวนาพุทโธ

ถาม  ทำไมภาวนาพุทโธแล้วจิตไม่นิ่งจิตไม่สงบเลย

หลวงพ่อ  ก็เพราะศรัทธายังอ่อนอยู่ การภาวนาพุทโธก็เหมือนการเอ่ยนามของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์  ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ผู้นำพาสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ให้หลุดพ้น ถ้าเราไม่มีศรัทธา  การภาวนาพุทโธก็เหมือนนกแก้วนกขุนทองภาวนาแบบโง่ๆนั่นเอง ดังนั้นการภาวนาให้ได้ผลควรน้อมจิตระลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปที่เราเคารพกราบไหว้บูชาทุกๆวันด้วย