เอ็นพีเอการบัญชี

ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับ


อย่าลืมนับสต็อกกันนะครับ

     ใกล้สิ้นปีแล้วนะครับ
1.อย่าลืมนับสต็อกกันนะครับ (ถ้ามี)
2.อย่าลืมขอ Statement ธนาคาร (ถ้ามี)
3.อย่าลืมยื่นภงด.1ก (ถ้ามี)
4.งบการเงินประจำปี 2563 จะได้ออกไวๆนะครับ