เอ็นพีเอการบัญชี

ของขวัญปีใหม่


ต้องระบุชนิด ประเภท ปริมาณ ไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกัน

     ใกล้เทศกาลปีใหม่ผู้ประกอบการนิยมแจกของขวัญให้ลูกค้าเพื่อส่งเสริมการขาย ดังนั้นการแจกของขวัญพร้อมการขายหรือการให้บริการ ผู้ประกอบการต้องจัดทำใบกำกับภาษีโดยระบุชนิด ประเภท และปริมาณสินค้าที่แถมไว้ในใบกำกับภาษีฉบับเดียวกันกับสินค้าที่ขายด้วย แต่ไม่ต้องนำมูลค่าสินค้าที่แถมมารวมคำนวณเป็นมูลค่าของฐานภาษี