เอ็นพีเอการบัญชี

แต่งงบMakeค่าใช้จ่าย


ห้ามเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

     เรื่องของการแต่งงบหรือMakeค่าใช้จ่าย  เพื่อประหยัดภาษีเช่น Makeเงินเดือนกรรมการ Makeค่าเช่า  แนวทางการปฏิบัติที่ผู้สอบและสรรพากรยอมรับได้ คือต้องยื่นแบบภาษีนำส่ง (ภงด.1และ3) ให้เรียบร้อย 
     ส่วนการบันทึกบัญชีให้เครดิตเงินสดห้ามเครดิตค่าใช้จ่ายค้างจ่ายนะครับ  ตัวเลขเยอะๆผู้สอบไม่ Happy ครับ