เอ็นพีเอการบัญชี

แต่งงบอย่างไร ไม่ผิดกฎหมาย


สำนักงานบัญชีทั่วทั้งประเทศใช้สำเนาบัตรคนอื่น

แต่งงบอย่างไรไม่ผิดกฎหมาย  ปกติสำนักงานบัญชีทั่วทั้งประเทศจะใช้สำเนาบัตรประชาชนของคนอื่นมา Make ค่าเช่า ค่าฟรีแลนซ์ ค่าจ้างทำของ ค่าที่ปรึกษา ค่านายหน้า และยื่นนำส่งภงด.3 เพื่อให้ดูเหมือนถูกต้อง แต่ความเป็นจริง ถือว่าเป็นการแต่งงบที่ผิด  ผิดอย่างไรไว้อ่านบทความต่อไปนะครับ

วันนี้จะนำเสนอเรื่องการแต่งงบอย่างไรไม่ผิดกฎหมายสรรพากรยอมรับ  ไม่ใช้สำเนาบัตรประชาชนของคนอื่นไม่ต้องยื่นภงด.3  การนำรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดจากการจดจัดตั้งนิติบุคคลทำจ่ายเงินเดือนกรรมการ และแยกเป็น 2 ส่วน ส่วนของฝ่ายบริหาร1  ฝ่ายของโรงงานหรือต้นทุน1  ซึ่งแต่ละคนจะต้องไม่เกิน 300,000 บาทต่อปี  โดยCr.เงินสดทั้งหมด  

สิ่งสำคัญ  ผู้ถือหุ้นทั้งหมดต้องไม่มีงานประจำและไม่มีรายได้จากที่อื่นๆ  ดังนั้นการจดจัดตั้งนิติบุคคลครั้งแรก  ต้องวางแผนกันตรงนี้เลยว่าจะใส่ชื่อใครบ้างถือหุ้น