เอ็นพีเอการบัญชี

แจ้งรายได้ไม่ถูกต้อง


กรมสรรพากรพื้นที่มีอำนาจประเมินรายได้

     กฎหมายเปิดช่องให้สพท. (กรมสรรพากรพื้นที่) มีอำนาจประเมินรายได้หากพบว่าผู้ประกอบการ (บุคคลธรรมดาหรือผู้ประกอบการทะเบียนพานิชย์) แจ้งรายได้ไม่ถูกต้องให้อำนาจในการประเมินรายได้ทันที
     ซึ่งต่างจากผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล (บจ.หจก.)  สพท.ไม่มีอำนาจดังกล่าวข้างต้น  จนกว่าสพท.จะทำการตรวจสอบเอกสารจนเชื่อได้ว่าแจ้งรายได้ไม่ถูกต้องจึงมีอำนาจประเมิน