เอ็นพีเอการบัญชี

เล่าเรื่องด้วยภาพ


วัดป่าเชิงเลน ตลิ่งชัน กรุงเทพ

     งานสร้างพ่อปู่ทั้งสามเรียบร้อยดีแล้ว  ก็เหลือแต่งานบวชที่ตั้งใจบวชให้องค์ท่านสัจจามิน พ่อปู่โพมินข่อง พ่อปู่โพโพอ่อง ท่านปู่ชินนะปัญจะระ หลวงปู่มั่น สมเด็จพระเจ้าตากสิน ที่วัดป่าเชิงเลน  ตลิ่งชัน กรุงเทพ  วันเวลาใดจะแจ้งอีกที