เอ็นพีเอการบัญชี

เบอร์โทรสาขา


สำนักงานใหญ่เป็น call center แจกจ่ายงาน

     ทางสำนักงานใหญ่มีความจำเป็นลบเพจของสาขาออกทั้งหมด  โดยสนง.ญจะเป็น call center รับสายและแจกจ่ายงานให้สาขาที่ลูกค้าอยู่ในเขตนั้นๆหรือเขตใกล้เคียง
     สาเหตุมาจากลูกค้าต่างเขตต่างจังหวัด  โทรเข้าไปที่สาขาอื่นที่ไม่ใช่สาขาของลูกค้า  สาขานั้นรับงานโดยไม่ส่งต่อ
     ดังนั้นทุกสาขาควรแจ้งเบอร์โทรที่ติดต่อได้มายังสนง.ญด้วยครับ