เอ็นพีเอการบัญชี

เงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน


สาเหตุหลักมาจากเงินสดมีจำนวนมากไป

     เงินให้กู้ยืมกรรมการมาจากไหน  สาเหตุหลักมาจากเงินสดมีจำนวนมากไป  ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี  จะทำการปรับปรุงรายการออก  โดยเดบิตเงินให้กู้ยืมกรรมการ 
     ส่วนวิธีการล้างเงินให้กู้ยืมกรรมการ  ให้ทำจ่ายเป็นเงินปันผลออกไปนะครับ

     เดบิต กำไรขาดทุนสะสม                 xxxx
          เครดิต เงินสด                                    xxxx
          เครดิต ภาษีนำส่ง (ภงด.2) 10%           xxxx

     วิธีนี้ควรทำตอนปิดงบประจำปีแล้วยื่นภงด.91 ขอคืนภาษี