เอ็นพีเอการบัญชี

เงินกู้ยืมกรรมการ


ล้างออกด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน

     เงินกู้ยืมกรรมการ  ตัวนี้เกิดจากเงินสดติดลบ  ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี  จะทำการปรับปรุงโดยเครดิตเงินกู้ยืมกรรมการ 
     ถ้ามันสะสมมานาน หลายปี "ย้ำ" หลายปี ก็ควรจะล้างออกด้วยการแปลงหนี้เป็นทุน  จดเพิ่มทุนสร้างภาพลักษณ์ใหม่ดีกว่าครับ

          เดบิต เงินสด                       xxxx
               เครดิต ทุน                         xxxx

          เดบิต เงินกู้ยืมกรรมการ       xxxx
               เครดิต เงินสด                    xxxx

     ทุนรวมไม่เกิน 5 ล้าน  ไม่ต้องให้ธนาคารรับรองนะครับ