เอ็นพีเอการบัญชี

ซื้อมาขายไปทำต้องทำสต็อกทุกกรณี


สั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายแล้วให้ผู้ขายส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง

     อีกปัญหาหนึ่งที่ลูกค้าชอบถามว่าสั่งซื้อสินค้าจากผู้ขายแล้วให้ผู้ขายส่งสินค้าให้กับลูกค้าโดยตรง โดยมิได้มีการนำสินค้ามาเก็บไว้ที่บริษัทเลยทำไมต้องทำสต็อกด้วย
     สรรพากรกำหนดให้ผู้ประกอบกิจการที่ซื้อมาขายไป ต้องทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบตามมาตรา 87(3) แห่งประมวลรัษฎากร โดยไม่มีข้อยกเว้นใดๆทั้งสิ้นครับ