เอ็นพีเอการบัญชี

ลูกค้าประจำ


ได้รับสิทธิ์ค่าทำบัญชีและค่าสอบบัญชีในราคาตามหน้าเวบ

     ลูกค้าประจำได้รับสิทธิ์ค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีราคาตามหน้าเวบ  ลูกค้าประจำคือลูกค้าที่ส่งเอกสารให้ลงบัญชีทุกๆเดือน 
     ส่วนลูกค้าขาจรปีหนึ่งส่งเพียงครั้งเดียวจะได้รับสิทธิ์ค่าทำบัญชีค่าสอบบัญชีเช่นเดียวกับลูกค้าประจำ  แต่ไม่ได้รับสิทธิ์การบันทึกยอดยกมาเช่น งบดุล  ทะเบียนทรัพย์สิน  ค่าเสื่อมราคา  การปรับปรุงยอดยกมา  ซึ่งทางเราจะคิดค่าใช้จ่ายดังกล่าว  2,000 บาท 
     กรณีลูกค้าขาจรยังไม่ยื่นแบบภงด.51  ทางเราจะดำเนินการจัดทำแบบภงด.51 ให้  ซึ่งในส่วนนี้มีค่าบริการ  1,000  บาท  โดยลูกค้าต้องนำแบบฯไปยื่นสรรพากรให้เรียบร้อยก่อนแล้วนำใบเสร็จรับเงินมาแสดงด้วย 
     ลูกค้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจะไม่มีปัญหาที่ยุ่งยาก  ดังนั้นควรปรับปรุงตัวเองด้วยนะครับ
     ราคาตามหน้าเวบ