เอ็นพีเอการบัญชี

รายละเอียดวัตถุประสงค์


ไม่ควรใช้ชื่อนิติบุคคลเดียวกันทำธุรกิจต่างประเภทกัน

     รายละเอียดวัตถุประสงค์ในการจดจัดตั้งบริษัท/ห้างหุ้นส่วน  ที่ระบุไว้ 21 ข้อนั้น  คือตัวเลือกหากไม่มีตัวเลือกที่ต้องการ ให้จดเพิ่มข้อ 22 23 24 ..... เป็นลำดับๆต่อไป
     มีลูกค้าหลายรายบอกว่าใช้ได้หมดที่เก่าแนะนำมา  ยืนยันว่าเป็นความเข้าใจที่ผิดครับ 
     ตัวอย่าง1.  เอ็นพีเอและกฎหมาย ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาบัญชี การเงิน การตลาดและกฎหมาย  อยากทำธุรกิจ ข้อ (8) การโรงแรม ภัตตาคาร บาร์ ไนท์คลับ
     ตัวอย่าง2.  เอ็นพีเอและกฎหมาย ประกอบธุรกิจรับเป็นที่ปรึกษาบัญชี การเงิน การตลาดและกฎหมาย  อยากทำธุรกิจ ข้อ (15) โรงพยาบาลรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ
     2ตัวอย่างนี้จะมีใครมาพักโรงแรมหรือพาคนป่วยมาโรงพยาบาลที่ชื่อ "เอ็นพีเอและกฎหมาย"  แค่คิดก็พังตั้งแต่ยังไม่เริ่มจดจัดตั้งแล้วครับ
     ความหมายที่แท้จริง  อยากเปิดโรงแรมก็ควรใช้ชื่อนิติบุคคลใหม่  อยากเปิดโรงพยาบาลก็ควรใช้ชื่อนิติบุคคลใหม่ถึงจะถูกต้อง  ไม่ควรใช้ชื่อนิติบุคคลเดียวกันทำธุรกิจต่างประเภทกัน