เอ็นพีเอการบัญชี

ภาษีซื้อเครดิตภาษีขายไม่ได้


ค่าอาหารเครื่องดื่มค่าที่พักกระเช้าของขวัญ

     ได้ใบกำกับภาษีซื้อมาแต่ไม่รู้ว่านำมาเครดิตภาษีขายได้หรือไม่จะดูอย่างไร 
     ภาษีซื้อที่ห้ามนำมาเครดิตภาษีขายมีดังนี้
1. ภาษีซื้อค่าอาหารเครื่องดื่ม 
2. ภาษีซื้อค่าที่พัก 
3. ภาษีซื้อรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง)
4. ภาษีซื้อค่าซ่อมรถยนต์ส่วนบุคคล (รถเก๋ง) 
5. ภาษีซื้อน้ำมันดีเซลที่ไม่ระบุ กท รถยนต์ 
6. ภาษีซื้อน้ำมันเบนซิน  LPG  NGV
7. ภาษีซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่
8. ภาษีซื้อของใช้ส่วนตัว
9. ภาษีซื้อที่ไม่เกี่ยวข้องกับกิจการ
10.ภาษีซื้อใบกำกับภาษีอย่างย่อ
11.ภาษีซื้ออายุเกิน 6 เดือน