เอ็นพีเอการบัญชี

บอจ5


ยื่นด้วยตนเองง่ายกว่าที่คิด

     บอจ.5 (บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น)  ยื่นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
     กรณีให้ทางเรายื่นให้มีค่าบริการ 500 บาท  เฉพาะงบบริษัทเท่านั้น  ยื่นด้วยตนเองประหยัดเงินในกระเป๋ากว่าครับ 
     แจ้งมาเพื่อทราบโดยทั่วกันนะครับ  คลิ๊กเลยครับ