เอ็นพีเอการบัญชี

ทำบุญให้ใจทุกครั้งที่ทำบุญ


คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง

     ทำบุญให้ใจทุกครั้งที่ทำบุญ  น้อมรำลึกในคุณแห่งบุญ ให้เกิดความเบิกบาน..ให้เกิดความแจ่มใส  เกิดความสว่างและปีติสะท้านทั้งกาย-ใจ บุญนี้จึงเกิดอานุภาพยิ่งใหญ่
     อย่าทำบุญโดยไม่ตั้งใจทำไปอย่างงั้นเอง  อย่าทำโดยเขาบอกว่ามันดีอย่างนั้นอย่างนี้  และอย่าแข่งทำบุญ บุญจะไม่เกิดอานิสงส์  จะกลายเป็นทำบุญแล้วตกนรก ความบ้าบุญนั้นหาใช่บุญกิริยาที่แท้จริง บุญเกิดจากทิจฐิมานะหลงตน  หลงให้ใครชื่นชม หลงมายาจิต คิดว่าทำแบบนี้ดีแล้ว บุญแบบนี้พาตกนรกมาเยอะแล้ว

     คำสอนพ่อปู่โพมินข่อง