เอ็นพีเอการบัญชี

ทำธุรกิจหลายประเภทในชื่อนิติบุคคลเดียวกัน


ประสงค์ขอให้แยกรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกัน

     ลูกค้าที่ประกอบธุรกิจหลายประเภทในชื่อนิติบุคคลเดียวกัน  ทางเราจะไม่แยกรายได้และค่าใช้จ่ายตามธุรกิจนั้นๆในงบเดียวกัน 

     กรณีลูกค้ามีความประสงค์ขอให้แยกรายได้และค่าใช้จ่ายออกจากกัน  ลูกค้าจะต้องระบุในบิลขาย,บิลซื้อ,บิลค่าใช้จ่ายว่าเป็นของธุรกิจตัวใดมาให้เรียบร้อยก่อน ทางเราถึงจะลงบัญชีแยกตามประเภทนั้นๆ

     ตัวอย่าง  บจ......... ประกอบธุรกิจตัวที่1. ซื้อขายเครื่องน้ำหอม  ตัวที่2. ผลิตและขายอาหารแมว  ตัวที่3. ผลิตและขายธูป 

     กรณีนี้ทางเราจะเก็บค่าบริการรายเดือน 2,000 บาทเอกสารไม่เกิน 40 บิล