เอ็นพีเอการบัญชี

ทรัพย์สินหรือซ่อมแซม


การตีความเพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสม

     การตีความเพื่อนำไปใช้อย่างเหมาะสมหรือนำไปใช้เพื่อกิจการนั้นๆ  ว่าอะไรเป็นสินทรัพย์อะไรเป็นค่าใช้จ่าย
     บัญชีทะเบียนสินทรัพย์ -ยานพาหนะ  ของลูกค้าท่านหนึ่งที่ย้ายสำนักงานบัญชีมาให้ดูแลจะเห็นว่ามีรายการที่ (2) (3) ลงบัญชีแปลกๆ  เนื่องจากเป็นงานซ่อมโช้คอัพและซ่อมไดชาร์จตามเอกสารของลูกค้า  แต่นำมาบันทึกเป็นสินทรัพย์

รายการที่1. 05/01/63 Toyota vigo  495,000
รายการที่2. 23/09/63 โช้คอัพ 4 อัน 12,000 
รายการที่3. 23/09/63 ไดชาร์จ 1 อัน  5,000 
รายการที่4. 25/10/63 Cab 1 อัน 4,800

     ที่ถูกต้องควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่ายเพราะเป็นการซ่อมแซมในส่วนที่เสียหายหรือชำรุดหรือเสื่อมสภาพไป 
     การตีความอย่างเหมาะสมหรือการตีความเพื่อนำไปใช้ในกิจการนั้นๆ  ต้องคำนึงถึงองค์ประกอบหลักๆ ดังนี้
     - อายุการใช้งานถึง 5 ปีไหม๊ 
     - มูลค่าอยู่ในเกณฑ์ที่จะถือเป็นสินทรัพย์ได้หรือไม่ 
     - การนำไปใช้งานของกิจการนั้นๆ  เป็นต้น

     บริบทของการนำไปใช้ในกิจการนั้นๆหมายถึงผู้ประกอบการทำธุรกิจอะไร  ถ้าซื้อมาขายไปเกี่ยวกับอะไหล่รถยนต์ก็ควรบันทึกเป็นสินทรัพย์ (สินค้า)  แต่ถ้าไม่ใช่ควรบันทึกเป็นค่าใช้จ่าย (ซ่อมแซมบำรุงรักษา)