เอ็นพีเอการบัญชี

ตัวอย่างประมาณการ


ที่ดีที่สุด

     ตัวอย่างประมาณการที่ดีที่สุด  ส่วนมากแจ้งแต่รายได้แต่ไม่แจ้งค่าใช้จ่ายและกำไร จึงนำตัวอย่างประมาณการที่ดีที่สุดมาให้ชมกัน

     เนื่องจาก Covid ระบาดอย่างหนัก  เศรษฐกิจตกต่ำไปทั่วโลกการจัดทำประมาณการปีนี้มีโอกาสผิดพลาดค่อนข้างสูง จึงขอให้ลูกค้า/ผู้ประกอบการทุกๆท่าน ประมาณการที่คาดว่าจะเป็นไปได้ส่งมาให้ทางเราจัดทำ ภงด.51 ด้วยนะครับ  เพราะลูกค้า/ผู้ประกอบการจะรู้ดีว่า 6 เดือนหลังจากนี้จะดำเนินการอย่างไร