เอ็นพีเอการบัญชี

ซื้อสินค้าจาก Shopee


ชำระผ่าน QR เท่านั้นถึงจะลงบัญชีได้

     กรณีซื้อสินค้าจาก Shopee หรือ แพลตฟอร์มออนไลน์อื่นๆ  ให้ติดต่อกับผู้ขายร้านค้าในแพลตฟอร์มนั้นๆ ขอให้ผู้ขายออกใบเสร็จรับเงินหรือใบกำกับภาษี   
     กรณีผู้ขายออกใบเสร็จหรือใบกำกับภาษีไม่ได้  เพราะเป็นบุคคลธรรมดาหรือร้านค้าที่ไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ 
     การชำระค่าสินค้าให้เลือกใช้วิธีสแกน QR  เท่านั้น  และให้แนบหลักฐานการชำระเงินและคำสั่งซื้อมาด้วยทุกครั้งถึงจะลงบัญชีได้
     หมายเหตุ  ผู้ชำระค่าสินค้า  บริษัท/ห้างหุ้นส่วนหรือกรรมการผู้มีอำนาจเซ็นต์ชื่อประทับตราเท่านั้น

 

 

     สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก  เปิดดำเนินการมากว่า 40 ปี  ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง  คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน  ลงบัญชี Update ทุกเดือน  คืนเอกสารทุกเดือน  ดูงบได้ทุกเดือน
 
  1. รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล
เกิน 40 ไม่เกิน 70                       1,500
เกิน 70 ไม่เกิน 100                     2,000
เกิน 100 ไม่เกิน 130                   2,500
เกิน 130 ไม่เกิน 160                   3,000
เกิน 160 ไม่เกิน 190                   3,500

หมายเหตุ  ขายออนไลน์คลิ๊กตรงนี้ครับ
    
  2. ค่าสอบบัญชีราคาถูก 
งบเปล่า                                   5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน                  6,000.00
รายได้ไม่เกิน 4 ล้าน                  7,000.00
เพิ่มเติม

  3. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 50 51 สบช. ปกส. บอจ.
3.7 ข้อ (3.6) ค่าบริการแบบละ 300-500 (ไม่เกิน 3 รายการ)

  4. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 
5. เอกสารที่จัดส่ง
  6. การส่งเอกสาร

โทร/ไลน์ นพดล   086 5211044
โทร/ไลน์ นันทรัตน์   081 8898156

กรุณาติดต่อวันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.
หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
หยุดทุกวันที่1 และวันสุดท้ายของเดือน

 

Location/สถานที่ตั้งเอ็นพีเอการบัญชี
12/2 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ (โซนบ้านเดี่ยว) ซ.1
ป้อมยามที่ 2 ถ.มาเจริญ หนองแขม กรุงเทพฯ