เอ็นพีเอการบัญชี

เหมาจ่ายไม่เป็นธรรม


มีใครสงสัยบ้างไหม๊ครับว่า เวลาสรรพากรเชิญพบมักพูดว่าต้นทุนสูง ค่าใช้จ่ายสูง

     แล้วหยิบเครื่องคิดเลขขึ้นมาจิ้มๆๆๆๆๆ บวก-ลบ-คูณ-หาร แล้วแจ้งว่ารายได้ของคุณต่ำกว่าเกณฑ์ต้องประเมินใหม่ แทบล้มทั้งยืนบางรายถึงกับเลิกกิจการม้วนเสื่อกลับบ้านขายเต้าฮวยดีกว่า

     อะไรคือสาเหตุที่ทำให้สรรพากรกล่าวเช่นนั้น เครื่องมือที่ใช้ตัดสินคือ พระราชบัญญัติฉบับที่ 10 อัตราค่าใช้จ่ายเหมาจ่ายข้อ (1) - (44) ประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2496 ที่ไม่มีการแก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันมานานกว่า 60 ปีแล้ว
     การแข่งขันเพื่อความอยู่รอดของธุรกิจค่อนข้างสูง ผู้ประกอบการหลายรายใช้กลยุทธ์ ลด-แลก-แจก-แถม ตัดราคากันจนทำให้ต้นทุนสูงค่าใช้จ่ายสูงมากกว่าในสมัยโบราณ สรรพากรขาดรายได้จึงกล่าวโทษผู้ประกอบการว่าหลบภาษี เลี่ยงภาษี