เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวลงบัญชีไม่ได้


เส้นทางเอกสารต่างๆไม่สัมพันธ์กัน

     การลงบัญชีซื้อขายจ่ายรับถือเป็นเรื่องปกติทั่วไป  แต่มีอีกอย่างหนึ่งที่ Npa ไม่เคยมองข้ามคือเส้นทางเอกสารต่างๆ สัมพันธ์กันหรือไม่ 
     ตัวอย่างบรษัท ก. จำกัด  มีฐานลูกค้าอยู่แต่ในกรุงเทพ  ในระหว่างปีมีบิลค่าน้ำมันที่จ.นครสวรรค์  มีบิลค่าอาหารเครื่องดื่มที่จ.สงขลา  มีบิลค่าที่พักจ.เชียงใหม่  มีบิลค่าตั๋วเครื่องบินกรุงเทพ-ขอนแก่น,  ขอนแก่น-กรุงเทพ 
     จากการตรวจสอบเอกสารโดยเฉพาะบิลขายตั้งแต่ต้นปีจนถึงสิ้นปี  บริษัท ก. จำกัด มีลูกค้าอยู่แต่ในกรุงเทพเท่านั้นไม่มีต่างจังหวัด  "ลงบัญชีไม่ได้"  ถือเป็นค่าใช้จ่ายส่วนตัว
     กรณีลูกค้านำไปเครดิตภาษีขายแล้ว  ให้ + กลับ  และตั้งเป็นเจ้าหนี้สรรพากรนะครับ 

 

     สำนักงานบัญชี เอ็นพีเอการบัญชี รับทำบัญชีราคาถูก  เปิดดำเนินการมากว่า 40 ปี  ได้มาตรฐาน ถูกต้อง รวดเร็ว ราคากันเอง  คุณภาพไม่ได้วัดกันที่ราคา แต่วัดกันที่ผลงาน  ลงบัญชี Update ทุกเดือน  คืนเอกสารทุกเดือน  ดูงบได้ทุกเดือน
 
  1. รับทำบัญชีราคาถูก เดือนละ  1,000  บาท เอกสารไม่เกิน 40 บิล
เกิน 40 ไม่เกิน 70                       1,500
เกิน 70 ไม่เกิน 100                     2,000
เกิน 100 ไม่เกิน 130                   2,500
เกิน 130 ไม่เกิน 160                   3,000
เกิน 160 ไม่เกิน 190                   3,500

หมายเหตุ  ขายออนไลน์คลิ๊กตรงนี้ครับ
    
  2. ค่าสอบบัญชีราคาถูก 
งบเปล่า                                   5,000.00
รายได้ไม่เกิน 1 ล้าน                  6,000.00
รายได้ไม่เกิน 4 ล้าน                  7,000.00
เพิ่มเติม

  3. ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
3.1 จัดทำรายงานภาษีซื้อภาษีขาย
3.2 ยื่นแบบ ภ.พ.30 ออนไลน์เท่านั้น
3.3 จัดทำบัญชีทรัพย์สิน+ค่าเสื่อมราคา
3.4 จัดทำงบการเงิน
3.5 เซ็นต์รับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
3.6 ราคานี้ไม่รวม ภงด.1 1ก 3 53 50 51 สบช. ปกส. บอจ.
3.7 ข้อ (3.6) ค่าบริการแบบละ 300-500 (ไม่เกิน 3 รายการ)

  4. กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ
 
5. เอกสารที่จัดส่ง
  6. การส่งเอกสาร

โทร/ไลน์ นพดล   086 5211044
โทร/ไลน์ นันทรัตน์   081 8898156

กรุณาติดต่อวันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์  8.30-17.00 น.
หยุดเสาร์อาทิตย์นักขัตฤกษ์
หยุดทุกวันที่1 และวันสุดท้ายของเดือน

 

Location/สถานที่ตั้งเอ็นพีเอการบัญชี
12/2 หมู่บ้านพฤกษาทาวน์ (โซนบ้านเดี่ยว) ซ.1
ป้อมยามที่ 2 ถ.มาเจริญ หนองแขม กรุงเทพฯ