เอ็นพีเอการบัญชี

ค่าทำบัญชีราคาถูก


เก็บตามจริงซึ่งต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไป

     ค่าทำบัญชีราคาถูกเดือนละ 1,000 เอกสารไม่เกิน40 บิล (บิลขาย+บิลซื้อ+บิลค่าใช้จ่าย)  หากเดือนถัดไปเกิน 40 บิลแต่ไม่เกิน 70 บิล ค่าทำบัญชีปรับขึ้นเป็น 1,500 บาท หากเดือนถัดไปไม่เกิน 40 ค่าทำบัญชีจะปรับลดลงมาที่ราคาปกติ  เก็บตามจริงซึ่งต่างจากสำนักงานบัญชีทั่วไปที่ฟันอย่างเดียวไม่สนใจเอกสารมากน้อยแต่อย่างใด