เอ็นพีเอการบัญชี

ครึ่งปีแรกกำไร


โดยการสร้างรายจ่ายเท็จ

     ครึ่งปีแรกกำไร  ผู้ประกอบการที่ชอบ Make ระวังไว้ให้มากๆ มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างที่สรรพากรเพ่งเล็งเป็นพิเศษ
     กรมสรรพากรพบว่า  ปัจจุบันได้มีการหลีกเลี่ยงภาษีหรือฉ้อโกงภาษี  โดยการสร้างรายจ่ายเท็จเช่น  รายจ่ายค่าขนส่ง  ค่านายหน้า  ค่าที่ปรึกษา  ค่าจ้างทำของ ฯลฯ  เพื่อให้มีกำไรสุทธิน้อยลงหรือมีผลขาดทุนสุทธิ  ทำให้เสียภาษีน้อยลงหรือไม่ต้องเสียภาษี
     อธิบดีกรมสรรพากร  ชี้แจงว่าพฤติการณ์ดังกล่าวต้องรับผิดทางแพ่ง โดยต้องชำระภาษีพร้อมทั้งเบี้ยปรับเงินเพิ่มและยังมีความผิดทางอาญา โดยถือเป็นความผิดฐานเจตนาหลีกเลี่ยงภาษีอันเป็นความผิดตามมาตรา 37 แห่งประมวลรัษฎากร ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 3 เดือนถึง  7 ปี และปรับตั้งแต่ 2,000 – 200,000 บาท