เอ็นพีเอการบัญชี

ขายแอร์พร้อมติดตั้ง


ขายสินค้าพร้อมติดตั้งไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย

เป็นประเด็นที่เข้าใจกันว่าต้องหัก ณ ที่จ่าย คนที่ไม่รู้ก็ด้นเดากันไปต่างๆนาๆจนทำให้ผู้ไม่รู้ทั้งหลายเข้าใจตามกันผิดๆ วันนี้ผมจะขยายบทความนี้ให้เข้าใจอย่างถูกต้องว่า การขายสินค้าพร้อมติดตั้งให้ถือเป็นการขายสินค้า ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย โดยในใบกำกับภาษีหรือใบเสร็จรับเงินต้องไม่ระบุค่าบริการ หากระบุค่าบริการต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 3 นะครับ