เอ็นพีเอการบัญชี

การยื่นแบบ ภงด.50 สบช.3 บอจ.5


ยื่นฟรีปีแรก

     การ Charge ค่าสอบเพิ่มจากหน้าเวบ  ไม่ควร Charge เพิ่ม  เพราะลูกค้าให้ความไว้วางใจในราคาหน้าเวบ
     แต่ควร  Charge  เป็นค่ายื่นแบบสรรพากรและกรมพัฒ  (ภงด.50 สบช.3 บอจ.5 และงบการเงิน) รวม 2,000 บาท  จะดีกว่าครับ
     เนื่องจากทางกรมมีการเปลี่ยนแปลงระบบอยู่บ่อยครั้ง  ทำให้การทำงานมีความยุ่งยากมากขึ้น  
     ยื่นฟรีปีแรกเท่านั้นนะครับ